Aktualności

=============================

Komunikat w sprawie wydawania licencji trenerskich Polskiego Związku Kolarskiego.

Komunikat w sprawie wydawania licencji trenerskich Polskiego Związku Kolarskiego.

Polski Związek Kolarski przypomina, że każda osoba występująca o licencję trenerską musi spełniać warunki wymagane w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2022, poz. 1599), tj.: 


1) ukończenie 18 lat;

2) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;

3) posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Z uwagi na powyższe w przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji trenerskiej PZKol oraz RZKole są uprawnione do żądania od wnioskującego przedstawienia aktualnego zaświadczenie z krajowego rejestru karnego.

Niezależnie od wymagań z art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie na mocy art. 21 ust. 1 z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023, poz. 31) PZKol, RZKole oraz kluby są zobowiązane, aby przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi są obowiązani do uzyskania informacji:

  1. a) czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub
  2. b) w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w do wspomnianego rejestru.

========================================================================

 

WYSTAWIANIE LICENCJI


Uchwała

Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego
nr 09/11/2022
z dnia18 listopada 2022 roku
w przedmiocie wyboru organizatora
Mistrzostw Polski w BMX Racing w latach 2023-2024.

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego postanowił, co następuje:


 
§ 1

Zarząd postanowił przyznać organizację Mistrzostw Polski BMX Racing
w latach 2023 i 2024

Lubelskiemu Klubowi Kolarstwa Górskiego z siedzibą w Lublinie.
 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=========================================

 
W 2020 roku Okręgowy Zwiazek Kolarski uzyskał wsparcie w formie powierzenia przez województwo lubelskie w wysokości 62000,00 zł.
 
W 2021 roku OZKol uzyskał wsparcie w formie powierzenia przez województwo lubelskie w  wysokości 62000,00 zł.
 
W 2022 roku OZKol uzyskał wsparcie w formie powierzenia przez województwo lubelskie w  wysokości 72000,00 zł.
==================================================================

 Zgodnie z Decyzją Polskiego Związku Kolarskiego wysokość opłat ZA LICENCJE na rok 2024 pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym.

Wniosek o wydanie licencji kolarskiej także nie ulega zmianie 

Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego informuje, że licencje będą wystawiane po wcześniejszej wpłacie kwoty za licencję na KONTO LZKol podane poniżej. Następnie potwierdzenie wpłaty oraz wniosek i zdjęcie (jeżeli po raz pierwszy wyrabiana jest licencja lub wymiana zdjęcia) należy przesłać na meila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    

–   licencje będą do odbioru w ciągu dwóch tygodni, jak podaje PZKol.

W ROKU 2024 NIE BĘDZIEMY DRUKOWAĆ LICENCJI NA PLASTIKU,

TYLKO JAKO PDF BĘDZIE PODESŁANA NA MEILA ZAMAWIAJĄCEGO.

Składka członkowska dla klubu – jednorazowa opłata 250 zł (ROCZNIE).

Cennik za licencje jest niżej w załączniku.

 

W załączeniu:

Wniosek o wydanie licencji zawodnicy i inne osoby:   wniosek_licencje_2024.pdf

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI SĘDZIEGO na 2024 rok: tutaj

KATEGORIE WIEKOWE i ceny OPŁATY ZA licencje na rok 2024, jak w roku 2023.pdf

===============================

 KONTO LUBELSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO:

SKOK im. Unii Lubelskiej: 16 7042 0009 0420 0817 6204 0001 

 ===============================

 

Załączniki:
Pobierz plik (2023 OPLATY ZA LICENCJE 2023.pdf)2023 OPLATY ZA LICENCJE 2023.pdf[ ]101 Kb

Dane teleadresowe

Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie 
ul. Kalinowszczyzna 43, 20-201 Lublin
Tel. 81 445 01 11, Fax 81 445 01 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś39
W tym miesiącu716
Wszystkich22821

0 Unknown - Unknown