Nowy Zarząd OZKol LUBLIN 2021-2025

W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbył się Walny Zjazd 
Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego,

na którym został wybrany nowy Zarząd na lata 2021-2025:

Prezes Okręgowego Związku Kolarskiego w Lublinie
ANDRZEJ CYWIŃSKI

Łukasz Świderski – wice prezes ds. sportowych
Michał Kusiński  – wice prezes ds. organizacyjnych i sędziowskich
Karol Adamczyk  – sekretarz
Marcin Makowski  – skarbnik
  
Członkowie zarządu
Karol Serwin
Paweł Sowa

Komisja Rewizyjna
Sztembis Michał – przewodniczący
Staszczak Paweł – członek
Wręga Mateusz – członek

Delegaci na zjazd PZKol
1. Adam Wojewódka (24)
2. Janusz Pożak (22)
3. Andrzej Cywiński (21)
4. Andrzej Kita (20)
5. Marian Grudziński (19)
5. Łukasz Świderski (19)
6. Michał Kusiński (12) 

====================================


INFORMACJE O LUBELSKIM KOLARSTWIE, KALENDARZ, WYNIKI I INNE, MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ
NA STRONIE PZKol POD ADRESEM https://lul.pzkol.pl/
-----------------------------------------------------------------------

KONTO LUBELSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO:

SKOK im. Unii Lubelskiej: 16 7042 0009 0420 0817 6204 0001