=============================

Komunikat w sprawie wydawania licencji trenerskich Polskiego Związku Kolarskiego.

Komunikat w sprawie wydawania licencji trenerskich Polskiego Związku Kolarskiego.

Polski Związek Kolarski przypomina, że każda osoba występująca o licencję trenerską musi spełniać warunki wymagane w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2022, poz. 1599), tj.: 


1) ukończenie 18 lat;

2) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;

3) posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Z uwagi na powyższe w przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji trenerskiej PZKol oraz RZKole są uprawnione do żądania od wnioskującego przedstawienia aktualnego zaświadczenie z krajowego rejestru karnego.

Niezależnie od wymagań z art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie na mocy art. 21 ust. 1 z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023, poz. 31) PZKol, RZKole oraz kluby są zobowiązane, aby przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi są obowiązani do uzyskania informacji:

  1. a) czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub
  2. b) w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w do wspomnianego rejestru.

========================================================================

 

Dane teleadresowe

Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie 
ul. Kalinowszczyzna 43, 20-201 Lublin
Tel. 81 445 01 11, Fax 81 445 01 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odwiedziny

Dziś18
W tym miesiącu340
Wszystkich22146

0 Unknown - Unknown